COLOFON


Sportjournalist Kees Jansma zei ooit: "Voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven."  Dat is precies de insteek van Voetbalcanon.nl. Voetbal is geen kwestie van leven of dood en dat moet het ook  vooral niet worden. Maar de passie die miljoenen mensen met elkaar delen is reden genoeg voor een canon. De voetbalcanon is een geheel van gebeurtenissen en personen die samen laten zien hoe Nederland zich ontwikkeld heeft tot het voetballand dat het nu is. Voetbalcanon.nl bestaat uit 22 vensters die terugblikken op een bewogen voetbalverleden. Wie bepaalt wat de 22 belangrijkste vensters zijn? Dat bepaal jij!

Voetbalcanon.nl is als thematische canon ontwikkeld voor en door voetballiefhebbers. De voetbalcanon heeft tot doel om een educatieve bijdrage te leveren aan de bewustwording van de historische betekenis van het Nederlandse voetbal. Vragen en opmerkingen kun je sturen naar de redactie of kijk bij Veelgestelde vragen.


HoofdredacteurRedactie
Annemiek de Groot
Edwin van den Heijkant
Michal Janssen
Frank van der Molen
Jan-Willem Wilmsen

Columnisten
Simon Pion
De Kenner

Cartoons
Cookie Productions

Beeld & techniek

Monica Hajek
Sabrina Megens
Walther Musch

Fotografie
ANP Photo
Pics United
Geert van Erven

Copyrightrechten berusten bij bovengenoemde instanties en/of personen en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden worden gebruikt.

Bronnen
Bij de totstandkoming van Voetbalcanon.nl zijn talloze bronnen geraadpleegd. Met dank aan:

Meestgestelde vragen
Waarom een voetbalcanon?
Wie bepaalt wat de 22 belangrijkste vensters zijn?
Is de voetbalcanon compleet?

Meer links
Kijk ook eens bij onze linkpartners.

Privacy
Voetbalcanon.nl biedt een open forum. Om op te kunnen treden tegen bezoekers die de spelregels overtreden, wordt bij elke reactie het IP-adres geregistreerd. Gegevens worden alleen aan derden verstrekt in het kader van een strafrechtelijk (voor)onderzoek.

Disclaimer
Voetbalcanon.nl probeert de inhoud van de informatie op deze website zoveel mogelijk op juistheid te controleren, maar kan dit niet garanderen. Er kunnen aan de informatie op deze pagina's geen rechten worden ontleend en Voetbalcanon.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie die op of via deze site beschikbaar is. 

De redactie spant zich in om de voorwaarden ten aanzien van het gebruik van beeldmateriaal, geluid en teksten schriftelijk overeen te komen met alle rechthebbenden. Niet in alle gevallen kunnen rechthebbenden of hun rechtsopvolgers worden achterhaald. Wij verzoeken u om zich te melden bij de redactie indien u meent recht te kunnen doen gelden op via Voetbalcanon.nl gepubliceerd materiaal.
 
 

Bookmark and Share


home | contact | colofon