VEELGESTELDE VRAGEN


1. Waarom een voetbalcanon?
Nederland telt 16 miljoen bondscoaches die allemaal verstand van voetbal hebben. Voetbalcanon.nl brengt kennis, meningen en commentaren van vriend en vijand samen. Zo ontstaat als het ware een collectief Nederlands voetbalgeheugen. 

2. Wie bepaalt wat de 22 belangrijkste vensters zijn?
Dat bepaal jij! Door waarderingen te geven aan de huidige vensters en door nieuwe vensters voor te dragen. Zo help je mee aan de overlevering van de Nederlandse voetbalhistorie.  

3. Is de voetbalcanon compleet?
Nee. De voetbalcanon is nooit af. Elk seizoen brengt hoogte- en dieptepunten voort die van voetbalhistorische betekenis kunnen zijn. De 22 vensters liggen dus niet vast. Wel staat het aantal van 22 vensters vast. Als de som van twee (voetbal)elftallen maar ook in het juiste perspectief tot de canon van de Nederlandse geschiedenis die uit 50 vensters bestaat.

4. Wat is een canon?
Het woord canon heeft meerdere betekenissen. De Dikke van Dale noemt als eerste betekenis 'regel, richtsnoer, maatstaf'. Zo is de voetbalcanon bedoeld: als richtsnoer van kennis over onze voetbalcultuur en –geschiedenis.

5. Wat is de voetbalcanon?
De voetbalcanon is een geheel van belangrijke gebeurtenissen, personen en (sportieve) hoogte- en dieptepunten die samen laten zien hoe Nederland zich ontwikkeld heeft tot het voetballand dat het nu is.

6. Hoe is Voetbalcanon.nl vormgegeven?
Blikvanger is het speelveld met 22 vensters. Elk venster behandelt een belangrijk feit of gebeurtenis uit de Nederlandse voetbalhistorie.

7. Hoe kan ik reageren/discussiëren/mijn mening geven over de canon?
Bij elk venster kun je een reactie plaatsen. Ook over toppers kun je jouw mening geven. Natuurlijk kun je ook gewoon een mail sturen naar de redactie.
 

Bookmark and Share


home | contact | colofon